Samenwerken met HospitalityFriend ervaart altijd als een maatpak omdat uw unieke organisatiewaarden in gastvrijheid worden vertaald. Bovendien verdient co-creatie met u de voorkeur zodat duurzame beklijving na het programma dan het best gewaarborgd wordt.

 

HospitalityFriend werkt volgens het principe HospitalityFriend Customer Journey©, een allesoverziende aanpak om in gastvrijheid te kunnen excelleren. De HospitalityFriend Customer Journey© aanpak kan als een geheel worden ingezet en de belangrijkste bouwstenen kunnen ook ‘stand alone’ worden ingezet. De programma aanpak kent de volgende bouwstenen:

INSPIRATIE & BEWUSTWORDING

Het waarom voor u is duidelijk als we starten, dit hebben we besproken tijdens de intake. Voordat we stappen maken, starten we met de HospitalityFriend gastvrijheidsbelevingsmeting©. Deze meting heeft tot doel een foto te verkrijgen van de status quo van de huidige guest journey.

Dan vervolgen we het programma en gebruiken inspiratie en bewustwording om antwoord op de vragen te krijgen voor wie het concept bedoeld is? Wat vinden deze doelgroepen belangrijk? Wat spreekt ze aan? Hiervoor gebruiken we inspiratiefilms, onze vlogs, moodboards en doelgroepbanners en gaan bij voorkeur met een team van afgevaardigden en stakeholders van uw organisatie in workshop. In deze sessie(s) inspireren we ook op  denkrichtingen over het concept zelf, we nemen het team mee in de wereld van gastvrijheidsbeleving en laten best-practices zien. Vervolgens bepalen we de gastvrijheidswaarden van uw organisatie, deze vormen het gastvrijheidsfundament waarop we gaan bouwen. Dan leggen we uw ambities op gastvrijheidsbelevingsgebied vast. Uiteraard toetsen wij continue het SMART-gehalte en de haalbaarheid van gastvrijheidsambities en -mogelijkheden.

Kijk voor inspiratie gerust eens op ons YouTube channel

CONCEPTONTWIKKELING

Veelal is een gastvrijheidsconcept bedoeld voor het team dat het straks gaat uitvoeren. Soms wordt het ook gebruikt bij promotionele activiteiten. Voorafgaand aan de conceptvorming, bespreken we de functie van het concept met u. Afhankelijk van de functionaliteit geven we het concept vorm.

Een gastvrijheidsconcept heeft veel mentale (gedrags)kenmerken waaraan fysieke facetten toegevoegd kunnen worden. Deze fysieke onderdelen kunnen bijvoorbeeld dienen als ‘visionaire input’ voor architecten.

Het doel van het gastvrijheidsconcept is gastvrijheidsbeleving tot leven brengen als je er door heen bladert of ermee aan de slag gaat. Het gastvrijheidsconcept is veelal opgebouwd uit een aantal vaste bouwstenen als bijvoorbeeld storytelling (of de wijze waarop story-creating wordt gerealiseerd), doelgroepenbeeld, verbeelding van de gastvrijheidswaarden, een beeld van de meetinstrumenten, do’s & dont’s, en colofon.

In deze fase ‘sluiten wij ons op’ en stellen het gastvrijheidsconcept samen. Het gastvrijheidsconcept wordt beschikbaar gesteld op papier, in digitale vorm en eventueel voorzien van vlogs of bewegend beeldmateriaal. Afhankelijk van hoe het concept wordt geïmplementeerd voegen wij een gebruikershandleiding toe ten aanzien van het implementatieplan.

IMPLEMENTATIE

Als samenstellers van het gastvrijheidsconcept helpen wij als gids of reisleider uw organisatie met het implementeren. We starten met het samenstellen van het implementatieplan waarin zich meerdere stappen onderscheiden. Dit plan bespreken we met u en uiteraard adviseren we u over de volgorde en de minimale investering die implementeren vergt.

Per te nemen stap bepalen we met u welke rol wij op ons nemen. Dit kan variëren van verder inspireren, tot het geven van workshops en trainingen, tot het geven van input voor bestekken, tot het briefen van stakeholders of betrokken afdelingen.

Tijdens het gehele implementatieproces monitoren wij als geweten van het gastvrijheidsconcept de voortgang en bewaken de kwaliteit. Daar waar discrepanties ontstaan ten opzichte van de verwachtingen, signaleren wij deze, bespreken deze met u en sturen bij in overleg met u.

AUDITING & MONITORING

In de inspiratie & bewustwording fase is bij wijze van 0-meting gebruik  gemaakt van de HospitalityFriend Gastvrijheidsbelevingsmeting© -gebaseerd op ons integraal master meetinstrument. Deze meting is gebaseerd op onze integrale meetomgeving, maar kan per situatie op maat worden aangepast. In vervolg op deze meting spreken we een meetstructuur met u af, die ervoor zorgt dat u beeld heeft van de voortgang aangaande gastvrijheidsbeleving. Een combinatie van auditing, mysteryvisiting is mogelijk. Uiteraard ook met inbegrip van vooraf en achteraf contact, zoals bijvoorbeeld het plaatsen van een reservering via internet of een check van de follow kwaliteit van het bezoek. Rapportages zijn in digitale vorm inclusief een mogelijkheid om actieplannen samen te stellen. Desgewenst wordt een belevingsdashboard opgezet, zodat de rapportages opgenomen kunnen worden in uw reguliere managementinformatiesysteem.

Bij voldoende deelname is het mogelijk het programma in app-vorm beschikbaar te stellen zodat een self-auditing-optie mogelijk wordt.

hospitalityfriend gastvrijheid conceptvorming whitepaper

DOWNLOAD DE GRATIS WHITEPAPER

Benieuwd hoe zoiets eruit kan zien? Download dan de gratis whitepaper van HospitalityFriend! Deze whitepaper is gericht op zorginstellingen.