GS Provincie Noord-Brabant honoreert substantieel gedeelte Programma van Uitvoering Het Groene Woud

GS Provincie Noord-Brabant honoreert substantieel gedeelte Programma van Uitvoering Het Groene Woud

Trots op dit behaalde resultaat, gastvrijheid is één van de prioriteiten van Het Groene Woud. HospitalityFriend mocht meehelpen met de vorming van het bidbook en zal uiteraard een rol spelen in het uitvoeringsprogramma!